RUMELİ BALKAN ve MAKEDONYA GÖÇMENLERİ DERNEĞİ

Derneğimizin kuruluş amaçları, vizyon ve misyonumuz.

MİSYONUMUZ

Rumeli Balkan ve Makedonyalıların, yaşadıkları şehirlerde birbirleriyle iletişim halinde olmaları, birbirlerini daima destekleyerek güç birliği yapmaları; gelenek ve göreneklerini unutmayarak Türkiye’de ve Dünyada yerel değerleriyle var olmaları için değer yaratan bir sivil toplum kuruluşu olmak.

VİZYONUMUZ

Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük işler, önemli atılımlar; ancak birlikte çalışma ile elde edebiliriz. İlkesini şiar edinmek;
Toplumumuzda, Balkanlar ve Türkiye'de okumakta olan Balkanlı öğrenciler konusunda duyarlılık oluşturmak.

İLKELERİMİZ ve ÖNCELİKLERİMİZ

Derneğimiz Hakkında

Rumeli Balkan ve Makedonya Göçmenleri Derneği Olarak, yapacağımız faaliyetlerimiz aşağıya listelenmiştir.

1. Rumeli Balkan ve Makedonyalıları temsil etmek;
2. Rumeli Balkan ve Makedonyalıların arasında yakın bağlar kurarak iletişimi güçlendirmek;
3. Bünyesindeki tüzel kişilikler arasındaki koordinasyon ve ortak projeler geliştirilmesini temin etmek, derneklerin belirli alanlarda ihtisaslaşmasını sağlamak;
4. Rumeli ve Balkan kültürünün ortaya çıkarılmasını sağlamak için araştırma faaliyetleri yaptırmak ve yaşatılmasını sağlamak için organizasyonlar yapmak ve desteklemek;
5. Siyasi İşler komitesi, İş Adamları Komitesi, Bürokratlar Komitesi, Sosyal Faaliyetler Komitesi, Ar-Ge Komitesi gibi komiteler aracılığıyla faaliyetler yapmak;
6. Avrupa ve diğer sosyal fonlardan yararlanarak projeler üretmek, bünyesindeki derneklerin bu yöndeki çabalarını desteklemek;
7. İşverenlerin ticari ve bürokratların mesleki gelişimine katkıda bulunmak;
8. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve İnkılapları doğrultusunda siyaseti etkileyen güç merkezi olmak;
9. Yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerine öncülük etmek;
10. İhtiyaç sahiplerine, imkânlar ölçüsünde, yardım etmektir.

DERNEĞİMİZ KURUCULARI

YÖNETİM KURULU

Rumeli Balkan ve Makedonya Göçmenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyelerimiz

İsmail KASALAR

DERNEK BAŞKANI

Metehan ÇİÇEKDAĞ

BAŞKAN YRD.

Ömer ÇİÇEKDAĞ

SEKRETER

Yusuf ŞAHİNKAYA

SAYMAN
RUMELİ BALKAN ve MAKEDONYA DER. @ 2022.

Planlamada her yönüyle çalışıyoruz

2022
DERNEĞİMİZİN KURULUŞU
12
BALKAN ÜLKELERİ
1670
DERNEK ÜYE SAYIMIZ
1
İZMİR OFİSİMİZ
5
DERNEK ÇALIŞANLARIMIZ
21
PROJELERİMİZ